// Jeortermal Yatırımları

Jeortermal Yatırımları

Yer altı sıcak su kaynaklarının tespiti, yatırım fizibilitesi hazırlanması. Gerekli projelerin hazırlanması ve inşaatlarının yapılması. Suyun farklı kullanımlarla ekstra ekonomik fayda sağlayabileceği durumların(sera yapıları gibi) tespiti ve uygulamaları.