// Dış Ticaret

Dış Ticaret

Günümüz dünya sisteminde güçlü ekonomilerin en önemli gücü teknolojik üretim kabiliyeti ve dolayısı ile artan ihracat potansiyelidir. Her ülke ürettiği mal ve hizmetleri bir başka ülkeye satarak yurtdışından aldığı ürünleri finanse etmek ve hatta cari fazla vermek sureti ile ekonomik refahını ve milli gelirini artırmak istemektedir. Ülkemiz içinde durum aynıdır. Hükümetimiz ve devletimizin tüm unsurları ile inandığı ve ortaya koyduğu 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefimiz için tüm kurumlar birlik içinde çalışmalıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda ülkemizin ihracatının artırılması, kobilerimizin ihracat potansiyellerinin araştırılması ve dış pazarlarla ilişkilendirilmesi amacı ile tüm dış ticaret faaliyetlerinin içinde toplandığı profesyonel çalışanlar ile dış taleplerin yerli firmalarımız ile eşleştirilerek ihracat potansiyelini artırmaya yönelik bir ihtisas dış ticaret şirketidir EXİM-PORT. Bu proje kapsamında üreticilerden ulaşan veri tabanı yani şirketler ürettikleri mal ve hizmetler ile büyük bir güç oluşturmaktadır. Bu yapıyı sanki bir tek firma gibi ürün ve hizmetleri ile yurt dışında tanıtmak, internet ortamında bir araya getirmek, yurt dışı fuarlara tek çatı altında girmek sureti ile taşımak, her firmada dış ticaret elemanı istihdam etmek yerine bu çatı firma altında uzman kadrolarla ihracatımızın artırılması temel amacımızdır.

Ticaretin gerçekleşmesi için öncelikle gerek iç piyasadan ve gerekse yurt dışından ihtiyaç ve talep toplaması yapılacaktır. Bu aşamada yurtdışındaki yerel bilgi havuzları, devlet ihtiyaçlarını takip eden resmi, gayri resmi kaynaklar araştırılacak ve yapılan tesbitler ve elde edilen bilgiler merkez ofise bildirilecektir. Yerelde güçlü olabilmek ve ihtiyaçlar ortaya çıkmadan ya da ilk çıktığı anda haberdar olabilmek adına hedef ülkelerde yerel ofisler veya kontaklar kurmak gerekecektir. Bu yerel kaynaklar hem o ülkenin yurt dışından almak istediği ürünleri hem de satmak istediği ürünleri tespit edecektir.

Tespit edilen ihtiyaçların alım ya da satım karşılıkları en uygun şartlarla bu hizmeti verebilecek firmalarla eşleştirilecektir. Bu eşleşme anında mevcutta firma havuzunda karşılanabilecek bir ihtiyaç ise doğrudan firmaya siparişin geçilmesi ile çözülebilecektir. Havuzda böyle bir firma bulunmaması durumunda araştırma ve satın alma ekiplerince öncelikle yurtiçinden en uygun firma ile ihtiyaç çözülecektir.

Tüm bu ticaret ürün ve mal ticareti olacağı gibi hedefte hizmet sektörü ve özellikle müteahhitlik hizmetleri de olmalıdır. Talip olunma noktasında ülkelerdeki iğneden ipliğe tüm mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması yatmaktadır.