// Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

EXIM-PORT DIŞ TİCARET VE YATIRIM ŞİRKETİ’nin öncelikli faaliyet alanı, sektör farkı gözetmeksizin Türkiye’de faaliyet gösteren üretim ve ticaret firmalarının ihracat ve ithalat operasyonlarına aracılık etmektir. Global bir pazarlama ağına sahip olan EXIM-PORT bu gücünü iş ortaklarının menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadır. Özellikle KOBİ’lerimizin yeni pazarlara açılması, sertifikasyonlarını tamamlamaları, tüm lojistik ve finansal ihtiyaçlarının çözüldüğü bir sistem içinde ihracatçı konuma gelmelerine yardımcı olan bir yapıdır EXIM-PORT. Bu yapı ihracat noktasında verdiği hizmetlerin yanında hammadde, makine vb. tüm ihtiyaçları yurt dışından temini noktasında da işlev sahibidir.

Maliyet faktörüne bağlı rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz dış ticaretinde özellikle üretici firmalarımızın ürettikleri mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması noktasında tüm pazarlama ve kurumsal maliyetleri üstlenen şirketimiz bu işlevi ile iş ortaklarımıza üretime ve kaliteye odaklanarak ürün geliştirme maliyetlerinin azalmasına ve yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Dış ticaret mevzuatı yönünden sorumluluğu paylaşmaktadır. Finansal açıdan da üretici firmalarımızı desteklemektedir. Mal mukabili ticaret alternatifleri oluşturabilmektedir.

Dış ticaret alanındaki bu tecrübe, bilgi ve referanslarımızın sonucu gerek yabancı yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmaları gerekse TÜRK yatırımcıların yurt dışında yatırım yapmaları konularında firmamız ortak yatırım alternatifleri oluşturmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Yine bu yurtdışı bağlantıları aracılığı ile inşaat ve müteahhitlik hizmetleri dahilinde yapılabilecek işlere talip olunmakta ve konunun profesyonelleri firmalar ile işbirlikleri yapılmaktadır.

EXIM-PORT kurucu ortaklarının 25 yıllık üretim ve dış ticaret tecrübesi ile ihracat potansiyeli olan ürünler ile alakalı hammadde kaynağında yatırımlar yapmak bir diğer hedefidir. Bu hedef doğrultusunda üretim ve depolama tesisleri kurmak temel amacımızdır.

EXIM-PORT ihracat ve ithalat alanlarında iş ortaklarına kazançlı işbirlikleri sunan bir arayüzdür. Tarihin en eski işini çağımızın modern anlayışı ile yapan bu yapıda sizlerle ortak olmak bizim için bir onur olacaktır.

EXİM-PORT İLE ÇALIŞMA VE AVANTAJLARI

  • Ürünlerinizin dünya pazarlarına tanıtılması ve satılması
  • Ürün kalite ve sertifikasyonları konularında destek
  • Yurtdışı fuarlarda ürünlerin tanıtılması
  • Finansmana ulaşma noktasında destek
  • Mevzuat ve bürokratik işlemlerde kolaylıklar
  • Devlet desteklerinden yararlanma noktasında destekler
  • Hammadde ithalatı noktasında destekler
  • Know how ve teknoloji transferi
  • Takas yöntemi ile ticaret alternatifleri